Att odla vertikalt innebär att vi odlar på hyllor inomhus. Inne i vår lokal kan vi kontrollera allt från temperatur och luftfuktighet till den exakta mängden vatten våra grödor får.

Närodlat

Ekologiskt

Förpackning

Hållbart